Arara Bistro Benalmadena

You are currently viewing Arara Bistro Benalmadena

Witte donderdag 2019, alles dicht in Spanje, het is Semana Santa. Als Belg raak je daar niet aan gewend, dus afspraken op de agenda.

Een van onze beste vrienden stuurt rond 10 uur ‘s ochtends een WhatsApp-bericht: “Hallooooo sweety! Vandaag nemen we een kijkje bij de vlinders in Benalmadena en een lunch in Arara Bistro (in het Double Tree Hilton). Wil je meekomen? “Ter informatie, het hotel wordt nu volledig gerenoveerd en heeft zijn naam veranderd -> Curio by Hilton . Juist is juist 😉

Hmm, verdomme. Luc heeft een afspraak met een klant in Marbella …. Hoe lossen we dit in de praktijk op? Je kent vast wel het gezegde; Waar een wil is, is een weg? Inderdaad, de weg is snel gevonden!

Het was al een tijdje geleden dat ik Peter, Line en hun schattige zoontje Pablo (ik ben zijn tante leuk) had gezien, dus dat hadden we snel geregeld.

Ik wist trouwens niet dat er zulke mooie vlinders rondvliegen in Benalmadena in de Mariposario . De drie volwassenen en de kleine Pablo (hij wordt eind juli 2 jaar) hebben hun ogen uitgekeken en genoten van die prachtige kleine fladderende diertjes. Het was ontspannend.

Oké, 13.30 uur, bezweet en hongerig. Tijd om ons te verplaatsen naar El Higuerón, richting Arara.

Eerst een aperitief, terwijl mama of papa achter Pablo aanloopt, zou Luc zich bij ons voegen. Haast je niet, schat. We genieten van ons drankje op het terras terwijl we het menu bestuderen en ons oog, of eigenlijk Line’s oog, valt op het proefmenu. Ok, we zijn verkocht!

Bistrobar geboren uit de fusie van de Braziliaanse, Peruaanse, Andalusische essentie en oosterse nuances.

Bekijk het proefmenu

Proefmenu arara lumy luxe
Luc en Line, 2 fijnproevers die van eten houden. Peter en ik, 2 fijnproevers die graag koken en eten. Mooie combinatie, toch?

Als je hmmm en ooooh hoort tijdens het eten, weet je dat je op de juiste plaats bent. Nou, dat was zeker het geval. De smaken, de presentatie, …. je kon proeven dat de chef er zijn hart en ziel in had gestopt! Laat de foto’s voor zichzelf spreken.

Natuurlijk beoordelen we niet alleen op het eten, maar op de hele omgeving:
Het personeel is zeer vriendelijk en attent.
Mooie omgeving en uitzicht
En heel belangrijk voor mij: schone en mooi ingerichte toiletten.

Arara Bistro Benalmadena

arara bistro lumyluxury

White Thursday 2019, everything closed in Spain, it’s Semana Santa. As a Belgian you don’t get used to this, so appointments on the agenda.

One of our best friends sends a WhatsApp message around 10 in the morning; “Hellooooo sweety! Today we’ll take a look at the butterflies in Benalmadena and a lunch in Arara Bistro (at the Double Tree Hilton). Do you want to come along? ”For your information, the hotel is now completely renovating and has changed its name -> Curio by Hilton. Right is right 😉

Hmm, damn it. Luc has an appointment with a client in Marbella …. How do we solve this in practice? You probably know the saying; Where there is a will there is a way? Indeed, the way was found quickly!

It had been a while since I had seen Peter, Line and their cute son Pablo (I am his aunt fun), so we quickly arranged that.

By the way, I didn’t know that such beautiful butterflies fly around Benalmadena in the Mariposario. The three adults and little Pablo (he will be 2 years old at the end of July) have their eyes set and enjoyed those beautiful little fluttering little animals. It was relaxing.

Okay, 1.30 pm, sweaty and hungry. Time to move us towards El Higuerón, direction Arara.

First an aperitif, while mom or dad runs behind Pablo, Luc would join us. Don’t hurry, honey. We enjoy our drink on the terrace while we study the menu and our eye, or actually Line’s eye, falls on the tasting menu. Ok, we are sold!

 

Bistrobar born from the fusion of the Brazilian, Peruvian, Andalusian essence and oriental nuances

 

Take a look at the tasting menu

Tasting menu arara lumy luxury
Luc and Line, 2 foodies who love to eat. Peter and I, 2 foodies who love to cook and eat. Nice combination, right?

When you hear hmmm and ooooh while eating, you know you’re in the right place. Well, this was certainly the case. The flavors, the presentation, …. you could taste that the chef had put his heart and soul into it! Let the pictures speak for themselves.

Of course we do not only judge on the food but on the entire setting:
The staff is very friendly and attentive.
Nice setting and views
And very important to me: clean and nicely decorated toilets.